ТРАНСМИСИЯ
  1. Трансмисия  - съвкупност от механизми за предаване на въртеливо движение от двигател към други части на машината потребяващи енергия например задвижващи колела при автомобилите.

  1. Трансмисия  - съвкупност от механизми за предаване на въртеливо движение от двигател към други части на машината потребяващи енергия например задвижващи колела при автомобилите.

Още

ТРАНСМИСИЯ Няма продукти в тази категория.